ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Καταγγελία από εταιρεία στο Ναύπλιο κατέληξε σε πρόστιμα 658.328€ για 6 εταιρείες εμπορίας ρολογιών

Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 658.328,18 ευρώ σε έξι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός για παραβατικές πρακτικές επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. 757/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 658.328,18 ευρώ στις εταιρίες:

– ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

– ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ IKE

– SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– SYMBOL ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

– ORIS SA και

– AMER SPORTS EXPORT GMBH,

για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός.

Η υπόθεση αφορά την εξέταση της καταγγελίας της εταιρείας ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά διαφόρων εισαγωγέων/ διανομέων ρολογιών χειρός για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 ΣΛΕΕ, και της σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός για πιθανολογούμενες παραβατικές πρακτικές επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά.

Διαδικασία

Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε τον Ιούλιο του 2017 καταγγελία ενώπιον της ΕΑ στρεφόμενη κατά διαφόρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός.

Στη συνέχεια, η ΓΔΑ εκκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα στον συγκεκριμένο κλάδο πραγματοποιώντας σειρά μέτρων έρευνας (επιτόπιους ελέγχους, ερωτηματολόγια, κ.α.).

Η σχετική Εισήγηση κοινοποιήθηκε στις καταγγελλόμενες και ελεγχόμενες εταιρίες τον Δεκέμβριο του 2020. Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΑ έλαβε χώρα τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, από τα στοιχεία που προσκόμισε η καταγγέλλουσα, καθώς και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και σήμερα, πρακτικές, οι οποίες, ανά περίπτωση, έχουν λάβει τη μορφή:

(α) καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ή/ και

(β) ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου, ή/ και

(γ) περιορισμού αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής, ή/ και

(δ) απαγόρευσης παθητικών πωλήσεων.

Η απόφαση της ΕΑ

Με την υπ’ αρ. 757/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΑ ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, τα εξής:

– Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμού τιμών μεταπώλησης και παρεμπόδιση του παράλληλου εμπορίου, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον από το έτος 2012 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 183.154,11 ευρώ.

– Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης των καθορισμένων τιμών και τυχόν αποκλίσεων από αυτές από το έτος 20111 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 182.741,86 ευρώ.

– Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης των καθορισμένων τιμών και τυχόν αποκλίσεων από αυτές από το έτος 2016 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 21.899,79 ευρώ.

– Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία SYMBOL ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, από το έτος 2011 έως το έτος 2016 και επιβολή προστίμου ύψους 238.655,22 ευρώ.

– Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ORIS S.A: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για άμεσο περιορισμό στις παθητικές πωλήσεις σε μεταπωλητές εκτός Ελλάδας και Κύπρου, από το έτος 2014 έως το έτος 2020 και επιβολή προστίμου ύψους 18.370,80 ευρώ.

– Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία AMER SPORTS EXPORT GMBH: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης των ρολογιών χειρός έναντι του χονδρεμπόρου-διανομέα της, από το έτος 2015 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 13.506,40 ευρώ.

– Περαιτέρω, η ΕΑ υποχρέωσε τις ως άνω εταιρείες να παύσουν τις ως άνω παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται, και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και τις απείλησε με πρόστιμο εάν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων στο μέλλον.

– Κατά τα λοιπά, ως προς την επιχείρηση με την επωνυμία FOSSIL GROUP, η ΕΑ δεν διεπίστωσε παράβαση των άρθρων 1 του ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, απέρριψε την καταγγελία της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς τους λοιπούς ισχυρισμούς της, και κατά το μέρος που αυτή αφορούσε τις εταιρίες “RIST HELLAS PRIVATE COMPANY ΙΚΕ”, “ΝΤΗΖΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ”, “Ρ. ΓΚΟΓΚΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ”, “THE SWATCH GROUP (GREECE) SA”, “SWATCH GROUP LTD”, “ΓΑΒΡΙΗΛ Μ. ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ”, “ΧΡΟΝΩΡΑ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, “TAG HEUER HEADQUARTERS BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURE SA”, “LOTHMAN TRADING B.V.(OOZOO TIMEPIECES)”.

Τι αναφέρει ο επιχειρηματίας από το Ναύπλιο Κώστας Κωσταρέλος για την εξελιξη της υπόθεσης:

“Μετά από 11 χρόνια δικαστικού αγώνα με κόστος τόσο οικονομικό όσο και ψυχολογικό για την επιχείρηση, τους συνεργάτες και ως ένα βαθμό τους πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς, λάβαμε την πρώτη δικαίωση.

Ήταν και παραμένει ένας αγώνας που στη διάρκειά του, βιώσαμε στιγμές πολύ δύσκολες και ψυχοφθόρες, όμως δεν καμφθήκαμε ποτέ και ήμασταν σίγουροι ότι στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει και η δικαιοσύνη θα αποδοθεί.

Ένα ευχαριστώ ίσως ακούγεται λίγο. Είμαστε όμως, στην ευχάριστη θέση να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την αμέριστη εμπιστοσύνη που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς. Με τη δύναμη που μας δίνει η εμπιστοσύνη αυτή, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ως το τέλος.

Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Δικαιοσύνη καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόφαση που δημοσίευσε και αφορά σε εταιρίες που εμπορεύονται ωρολόγια καθώς και την καταγγελία της εταιρείας μας ως προς αυτές για τις παραβάσεις τους που ζημίωσαν και εξακολουθούν να ζημιώνουν σε καταλυτικό βαθμό την εταιρεία μας και την βιωσιμότητά της.

Ευχαριστούμε και πάλι την Ελληνική Δικαιοσύνη καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένουμε την τελική έκβαση της υπόθεσης με την καλύτερη δυνατή συνθήκη για την Ελληνική Αγορά, τον κλάδο του Εμπορίου και το συμφέρον του Έλληνα Καταναλωτή.”

Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button